AZA-TECH Sp. z o.o.
realizuje projekt
współfinansowany
z funduszy europejskich

WALCARKI CNC

Kuźnicze walcarki skośne sterowane numerycznie przeznaczone są do walcowania osiowosymetrycznych odkuwek stopniowanych osi i wałów. Cechą charakterystyczną takich maszyn jest możliwość sterowania przemieszczeniem narzędzi i walcowanego materiału w oparciu o zarys obwiedni walcowanej odkuwki.
Accessibility