Ekspansja produktów: form do cegieł i bloczków betonowych oraz ich elementów firmy Aza–Tech na nowe rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Austrii

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne produktów AZA-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Planowane efekty:

 • Pozyskanie nowych rynków zagranicznych – Wielkiej Brytanii i Austrii;
 • Pozyskanie kontaktów biznesowych, utrwalających obecność na danych rynkach zagranicznych;
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki, dzięki współpracy gospodarczej o charakterze międzynarodowym;
 • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, co umożliwi podejmowanie kolejnych działań inwestycyjnych, zwiększających ekspansję zagraniczną;
 • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Beneficjent: AZA-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 668 242,50 PLN
Wkład EFRR: 463 037,50 PLN


Rozwój firmy poprzez innowacje produktowe

Cel projektu: Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnych wyrobów budowlanych i wejście na rynek krajowy z produktem, który nie jest dotychczas oferowany na rynku.

Planowane efekty:

 • Poprawa konkurencyjności na rynku;
 • Rozwój w branży produkcji elementów metalowych;
 • Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży pozwalających na dalszy rozwój spółki;
 • Wejście na rynek producentów podzespołów do materiałów budowlanych;
 • Nawiązanie kontaktów sieciowych w celu sprzedaży zintegrowanej podzespołów do konstrukcji budowlanych (płyt elewacyjnych).

Beneficjent: AZA-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 3 512 721,30 PLN
Wkład EFRR: 1 999 109,66 PLN


Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania części linii technologicznych o zwiększonej trwałości i odporności na zużycie

Cel projektu: Celem projektu jest uruchomienie produkcji płyt i elementów form do produkcji cegieł oraz bloczków silikatowych i betonowych o zwiększonej trwałości i odporności na zużycie oraz oferowanie ich na rynku krajowym i międzynarodowym.

Planowane efekty:

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz zwiększenie skali prowadzenia działalności gospodarczej Spółki Aza-Tech;
 • Zwiększenie przychodu z wdrożonych wyników prac B+R;
 • Wzrost zatrudnienia w Spółce Aza-Tech;
 • Budowa hali produkcyjno-usługowej z przeznaczeniem do produkcji płyt i elementów form;
 • Rozbudowa grupy klientów w oparciu o możliwości produkcji płyt i elementów form o zwiększonej trwałości i odporności na zużycie.

Beneficjent: AZA-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 3 618 567,02 PLN
Wkład EFRR: 1 970 279,66 PLN